Edunsaajan aivovaurion jälkitila erityinen syy myöntää perhe-eläke takautuvasti vuotta pitemmältä ajalta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Perhe-eläkkeen jatkamista 18 vuoden täyttämisen jälkeen ei ollut ajoissa huomattu hakea aivovaurion jälkitilasta kärsivälle edunsaajalle, jonka isä oli hoitanut tämän asioita. Erityinen syy, myöntää eläke takautuvasti vuotta pitemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta edeltäneen vuoden ajalta oli olemassa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK4900/87
ETK21690

Lainkohdat

TEL 4 b § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

Essee 8