Kirkon esittelijä TaEL:iin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X toimi kirkon esittelijänä 17.8. - 1.9.1987. Tehtäviin kuului vastaaminen kävijöiden kysymyksiin, vartiointi, korttien myyminen ja tiedotusnauhojen soittaminen. Sesonkiajan ulkopuolella nämä tehtävät kuuluivat suntiolle. X:n palkasta määrättiin maksettavaksi TaEL-maksut.

VakO pysytti maksuunpanon ja katsoi X:n toimineen oppaana ja työsuhteen tarkoitetun jatkumaan vuotta lyhyemmän ajan.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11358
ELK3966/88

Lainkohdat

TaEL 1 § KiEL 1 §