Lapsella ei perhe-eläkeoikeutta äitipuolen jälkeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Naispuolisen edunjättäjän jälkeen perhe-eläkkeeseen oikeutettuja ovat ainoastaan hänen omat tai ottolapsensa. Miehen edellisestä avioliitosta olevalla lapsella ei siten ole perhe-eläkeoikeutta äitipuolensa jälkeen, vaikka tämä onkin osallistunut hänen elatukseensa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK4712/87
ETK21647

Lainkohdat

TEL 4 § 5 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 4 a § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

Perhe-eläkesäännökset muuttuneet 1.7.1990 alkaen