Protestitietojen lähettäjä katsottiin yrittäjäksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli vuodesta 1962 lähtien lähettänyt useille eri yrityksille protestitietoja. Työn hän oli tehnyt omalla työpaikallaan. Ohjeita tai määräyksiä työn suorittamisesta hänelle ei ollut annettu. Palkkio oli määräytynyt lähettämiskertojen ja määrän perusteella. Osa työnteettäjistä oli pidättänyt palkkiosta veron ennakonpidätystodistuksella ja osasta hän oli itse maksanut veron ennakkoverolipulla.

ETK katsoi, että X oli protestitietoja lähettäessään toiminut itsenäisenä yrittäjänä.

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 §