Sorkkienhoitaja kuului YEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X toimi sorkkienhoitajana. Asiakkaat hän hankki lehti-ilmoituksin. Hänen käyttämänsä kalusto oli kokonaisuudessaan hänen omansa. Hän laskutti sorkanhoidosta suoraan karjan omistajaa. Hän vastasi itse suorittamastaan hoidosta ja niissä mahdollisesti tapahtuvista virheistä. Vahinkojen varalle hänellä oli vastuuvakuutus. Verot hän maksoi ennakkoverolipulla.

ETK katsoi, että X oli tehnyt sorkkienhoitotyötä itsenäisenä yrittäjänä, joten häneen oli sovellettava YEL:a.

Lainkohdat

YEL 1 § LEL 1 §