Taittaja oli työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X teki Oy:lle oppikirjojen sivutaittomalleja. Hän käytti työhön yhtiön materiaaleja. Työvälineet olivat X:n omia. Hän teki työn kotonaan. Yhtiö määräsi työn aikataulun ja tarkasti työn uuden asiakokonaisuuden alkaessa sekä lopputuloksen ennen sen hyväksymistä. Sijaista tai apulaista X:llä ei ollut oikeutta käyttää ilman yhtiön suostumusta. Palkka määräytyi tehtyjen sivujen mukaan ja se maksettiin laskutuksen perusteella työn valmistuttua.

VakO katsoi, että X oli työsuhteessa taittotyötä tehdessään ja häneen oli näin ollen sovellettava TEL:a.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1145
ELK2184/87

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §