Ansionmenetyskorvaus ja eläkkeen perusteena oleva palkka

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on tiedustellut, onko ansionmenetyskorvaus TaEL:n mukaista palkkaa silloin, kun muuta korvausta esimerkiksi muusikon esiintymisestä ei makseta.

Palkka, josta TaEL-vakuutusmaksu on maksettava, määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron ennakkoa pidätettäessä. Ennakkoperintälain 4 §:n mukaan palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, osapalkkiota sekä muuta etuutta ja korvausta, joka suoritetaan virasta, toimesta tai palveluksesta, joka työn tai tehtävän antajalle tehdään korvausta vastaan. Palkkaan luetaan myös asunto-, ruoka- ynnä muut luontoisedut, jotka arvioidaan rahaksi verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan.

TaEL:n ulkoupuolelle jäävät kaikki työntekijälle maksettavat korvaukset, jotka eivät ole vastiketta TaEL:n piiriin kuuluvasta työstä. Siten mm. ansionmenetyksestä maksettua korvausta, jonka työntekijä on saanut varsinaisen palkan lisäksi, ei lueta TaEL-palkkaan.

Kuitenkin jos muusikolle maksetaan ansionmenetyskorvauksen nimellä tosiasiassa palkkaa esiintymisestä, on se vastiketta hänen TaEL:n piiriin kuuluvasta työstään, jolloin siitä on maksettava TaEL-vakuutusmaksu.

Lainkohdat

TaEL 7 § 1 mom. Ennakkoperintälaki 4 §, 1.1.1997 alkaen Ennakkoperintälaki 13 § TEL 7 e §

Lisää tietoa aiheesta

Lakiosaston tiedote 4/87 ETK:n yleiskirje A 8/90 Työeläke 4/90