Elokuvien tuottaja toimi yrittäjänä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X teki kirjallisten sopimusten perusteella luontodokumenttielokuvia TV:lle. X teki itsenäisesti käsikirjoitukset, ohjasi, kuvasi, äänitti ja leikkasi filmit. X:n ansioista n. 90 % muodostui TV:n maksamista palkkioista.

ETK katsoi lausunnossaan, että X on toiminut itsenäisenä YEL:n piiriin kuuluvana yrittäjänä.

Sopimuksissa ei rajoitettu X:n oikeutta työskennellä samanaikaisesti muille toimeksiantajille. X voi itse määrätä työrytminsä ja -aikansa. Hänelle ei maksettu aikapalkkaa, vaan hän sai elokuvakohtaisia palkkioita, jotka maksettiin useammassa erässä töiden valmistumisen mukaan. Vuosilomakorvauksia ei maksettu. Palkkioita ei muutettu, vaikka työaikaa olisi kulunut enemmän tai vähemmän kuin sopimusta tehtäessä oli arvioitu. Korvaus ei siten ollut riippuvainen työn määrästä eikä sen aiheuttamista kustannuksista.

TEL:a ja TaEL:a sovelletaan vain työsuhteessa oleviin henkilöihin. X:llä on YEL-vakuutus elokuvatuottajatoimintansa perusteella.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 § TaEL 1 §