Työeläke - Työeläkevakuutusmaksun maksuunpano - Konkurssi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


Konkurssipesällä, joka oli jatkanut työnantajan liiketoimintaa irtisanomisajan jälkeen, katsottiin olleen oikeus ottaa uusi työeläkevakuutus mainitusta ajankohdasta lukien noudattamatta TEL:n mukaisen perusvakuutuksen vakuutusehtoja. Aikaisemman eläkelaitoksen TEL-perusvakuutuksen ennakkomaksuja koskeva maksuunpano kumottiin. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. III-jaosto

Ks. myös VakOn päätös 14.6.2001, 3212/99, ETK38618, koskien lisäeläkevakuutusta.

Lainkohdat

TEL 22 § TEL:n mukaisen perusvakuutukset vakuutusehdot