Juhlaraha kuului TEL-palkkaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Osakeyhtiö on 70-vuotispäiväänsä juhlistaakseen päättänyt, että jokaiselle vakituisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle annetaan nk. juhlarahaa. Asema tai pitkä palvelusaika ei ole ollut määräävänä tekijänä. Yli vuoden työsuhteessa olleet saivat kahden viikon palkan ja alle vuoden työsuhteessa olleet viikon palkan. Yhtiö suoritta juhlarahasta ennakonpidätyksen normaalisti.

Juhlaraha katsottiin TEL-palkkaan kuuluvaksi.

Lainkohdat

TEL 7 § 4 mom. 1.1.1991 alkaen TEL 7 § 5 mom 1.1.1996 alkaen TEL 7 e §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90 Työeläke 4/90