Tuote-esittelijöinä toimineisiin muusikoihin oli sovellettava TEL:a

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy oli soittimien maahantuonti- ja tukkuliike. Yhtiö käytti muutaman kerran vuodessa määrättyjä muusikoita maahantuomiensa soittimien tuote-esittelijöinä. Esittely tapahtui pääosin kertomalla soittimista ja niiden käytöstä.

ETK katsoi, että tuote-esittelijöinä toimiviin muusikoihin oli sovellettava TEL:a eikä TaEL:a, koska he eivät tehneet TaEL:ssa mainitun ammattiryhmän mukaista työtä.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Huom. TaEL 1 §:n muutos 1.1.1998 alkaen.