Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Suomessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Panaman kansalainen oli työskennellyt Suomessa ulkomaisen työnantajan palveluksessa 13.9.1973 lähtien. Hän asui koko ajan Suomessa. Hänen tehtävänään oli suhteiden hoitaminen latinalaiseen Amerikkaan, ihmisoikeusasioiden hoito ja kirjoittaminen eri julkaisuihin. Palkkaa hän sai 4 000-5 000 mk/kk puhtaana käteen. Veroja hän maksoi vuodesta 1986 lähtien Suomeen. Tätä ennen häntä ei ollut verotettu Suomessa eikä myöskään siinä maassa, jonka kansalainen hän oli.

ETK katsoi, että kyseiseen henkilöön oli sovellettava TEL:a työsuhteen alusta alkaen, koska Suomessa tehtävään työhön sovelletaan pääsääntöisesti Suomen työeläkelainsäädäntöä siitä riippumatta, mikä on työnantajan tai työntekijän kansalaisuus taikka pysyvä kotipaikka. Vaikka saatu palkkatulo on Suomessa verovapaata tuloa, on siitä maksettava eläkevakuutusmaksut.

Jos Suomessa tehtävä työ on tilapäistä ja sekä työnantaja että työntekijä ovat ulkomaalaisia ja saman maan kansalaisia, Suomen työeläkelainsäädäntöä ei sovelleta. Tässä tapauksessa työ Suomessa ei ollut tilapäistä eikä työntekijä ollut saman maan kansalainen, mikä oli ulkomaisen työnantajan kotipaikka.

Lainkohdat

TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 14/63