Tutkintojen opettajat

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Opetusministeriön asettama pysyvä toimikunta järjesti ammatillisia pätevyystutkintoja, joihin saatiin valtionavustusta ammattikasvatushallitukselta ammattitutkinnoista annetun lain mukaan. Kyseisten tutkintojen järjestämiseen osallistuville opettajille maksettiin työstä erillinen korvaus.

ETK katsoi, ettei toimikunnan järjestämien kurssien opettajiin ollut sovellettava TEL:a, koska he tekivät tätä työtä valtion elimeksi katsottavan toimikunnan lukuun.

Lainkohdat

TEL 1 § VEL 1 §