Metsätyöntekijöiden lainaus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kunta oli palkannut metsätyöntekijöitä palvelukseensa vakituiseen työsuhteeseen. Työsopimus oli tehty kirjallisesti. Sopimuksen mukaan työntekijä suostui myös siihen, että hänelle voitiin osoittaa tehtäväksi työtä seurakunnan, yksityisen tai yhtiöiden metsissä. Tästä tehtäisi eri sopimukset.

Työsuhde kuntaan säilyi koko ajan. Lainaajalla työskentelyn ajalta kunta maksoi palkan ja vastasi lakisääteisistä tapaturma-, vahinko- ja muista vakuutuksista. Vuosilomakorvaus määräytyi kunnallisen tuntipalkkaisia koskevan työehtosopimuksen mukaan. Välittömästä työnjohdosta ja valvonnasta sekä työmaan välittömästä työsuojelusta vastasi lainaaja.

ETK katsoi, että työntekijöiden eläketurva määräytyi lainaajalla työskentelyn osalta sen eläkelain mukaan, jonka piiriin he kuuluivat kunnan palveluksessa olon osalta.

Lainkohdat

KVTEL 1 §, 1.8.2003 alkaen KuEL 1 § ja 3 § LEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Työeläke 2/89