Peltoja ei katsotto vuokratuiksi, koska vastikkeesta ei ollut sovittu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Peltoja ei katsota vuokratuiksi eikä viljelyvaatimus täyty, jos pelloilta on sato korjattu muiden kuin luopujien toimesta, mutta tästä ei ole sovittu mitään vastiketta.

Lainkohdat

Luopumiseläkelaki 2 § 1 mom.