Kuoronjohtaja työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli työskennellyt viihdekuoron kuoronjohtajana vuodesta 1974 lähtien. Hänen kanssaan ei ollut tehty työsopimusta. Hän oli itse määrännyt kuoron kokoontumisajat sekä suunnitellut vapaasti kuoron ohjelman. Työskentely oli tapahtunut kerran viikossa lukuun ottamatta kesäkuukausia. Palkkio oli maksettu viikoittain.

VakO katsoi, että X toimiessaan kuoronjohtajana oli ollut siinä määrin kyseessä olevan yhdistyksen johdon ja valvonnan alainen, että hän oli ollut työsuhteessa siihen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11293
ELK3272/87

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 § TaEL 1 §