Työnteon vähentäminen yksilöllisen varhaiseläkkeen edellyttämällä tavoin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilö oli yksilöllistä varhaiseläkettä koskevan myönteisen ennakkopäätöksen saatuaan ilmoittanut luopuneensa karjanhoitotöistä, jotka puoliso nyt teki. Tilan toiminnassa ei ilmoitettu tapahtuneen muutoksia. Lopullista päätöstä koskeva hakemus hylättiin, koska hakijan ei katsottu luopuneen työstään lain edellyttämässä määrin.

Valituksen ollessa vireillä VakOssa hakija ilmoitti, että tilalta hävitetään lypsykarja lähikuukausina. Sittemmin hän toimitti VakOlle jäljennökset teuraseläinten ostosopimuskuiteista. Esitetyn selvityksen perusteella VakO katsoi hänen oleellisesti vähentäneen työntekoaan yksilöllisen varhaiseläkkeen edellyttämällä tavalla silloin, kun viimeisetkin tilan lehmät oli myyty. Karjanhoito oli ollut hänen pääasiallinen työnsä tilalla.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK2924/87
ETK21208

Lainkohdat

TEL 4 e § MYEL 6 § 1 mom.