Työttömyyseläke peritty takaisin tutkintavankeuden ja vapausrangaistuksen ajalta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli myönnetty työttömyyseläke 1.1.1984 alkaen. Eläkelaitos oli keskeyttänyt eläkkeen maksamisen, koska X oli ollut 5.9.1986 alkaen tutkintavankeudessa ja 29.9.1987 alkaen kärsimässä vapausrangaistusta. X valitti ELK:aan, joka totesi että työttömyyseläkettä ei makseta kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläkkeensaaja ei voi ottaa työtä vastaan. Koska X ei 5.9.1986 alkaen ollut voinut ottaa työtä vastaan tutkintavankeuden ja vapausrangaistuksen vuoksi, eläkelaitoksella oli oikeus periä maksettu eläke takaisin. VakO hylkäsi valituksen samoin perustein kuin ELK.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK90/88
ETK22386

Lainkohdat

TEL 4 c § 4 mom. TEL 4 c § 6 mom.