Muusikon sijaiset, tiskijukat ja juontajat kuuluivat TaEL:iin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ravintola Ky:ssä soitti vuosia yhtye Y. Kun joku yhtyeen soittajista oli tilapäisesti pois, soitti hänen tilallaan sijainen. Sijaisten, tiskijukkien ja juontajien palkoista Ky määrättiin maksamaan TaEL-maksut.

ELK pysytti maksuunpanon, koska mainitut henkilöt olivat toimineet muusikkoina ja muina esiintyvinä taiteilijoina ja koska työsuhteet oli tarkoitettu kestämään kerrallaan vuotta lyhyemmän ajan.

Lainkohdat

TaEL 1 § TaEL 7 §