Alkoholitutkimussäätiön tutkija ei ollut työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli vuosina 1979 - 1984 tehnyt sopimustutkijana tutkimustyötä tutkimussäätiölle säätiön myöntämien apurahojen turvin. Apurahoista ei tehty veron ennakonpidätystä. X ei tehnyt tutkimustyötä säätiön tiloissa eikä sen välineillä. X ei myöskään saanut säätiöltä korvausta työtiloista.

ELK katsoi, ettei X tehnyt tutkimustyötä tutkimussäätiön johdon ja valvonnan alaisena, joten kysymyksessä ei ollut TEL-työsuhde.


Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11319

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

VakO on 5984/84 päätöksessään katsonut saman säätiön erilaisilla ehdoilla toimineen toisen tutkijan olleen TEL-työsuhteessa säätiöön "tässä nimenomaisessa tapauksessa".