Vapaaehtoista laupeudentyötä ei katsottu ansiotyöksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli saarnaajana ja vapaaehtoisena auttajana tilaisuuksissa, joita järjestivät yksityiset ihmiset eri puolilla maata. Tilaisuuksissa ei kerätty kolehtia. X sai tulot vapaaehtoisina lahjoituksina joko suoraan kädestä käteen tai nimettömissä kirjeissä. Lahjoituksia antoivat yksityiset ihmiset ja hengelliset yhdistykset. X ei tehnyt laupeudentyötä ansiotarkoituksessa. Verotuksessa hänen matkakulunsa oli hyväksytty vähennyksinä ja hänelle jäi verotettavaa tuloa muutama tuhat markkaa vuosittain.

ETK katsoi, että toimiessaan saarnaajana X ei tehnyt ansiotyötä työsuhteessa eikä myöskään yrittäjäasemassa, joten häneen ei ollut sovellettava TEL:a eikä YEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §