Työskentely sisaryhtiöille muodosti yhden yhdenjaksoisen työsuhteen, työnantajina sisaryhtiöt yhdessä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli Ky:n palveluksessa 1.9.1969 alkaen. Hän siirtyi Oy:n palvelukseen 1.11.1977 vanhana työntekijänä entisine etuineen. Ennen virallista siirtymistä hän oli johtanut Oy:n markkinointia jo vuodesta 1974 lähtien. Siirtymisen jälkeen hän hoiti Ky:n myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatehtäviä vuoden 1978 loppuun, vaikka palkkaa maksettiin vain Oy:stä. Oy oli siirtymävaiheessa Ky:n sisaryhtiö ja niiden monet toiminnot johdettiin samasta paikasta.

ETK katsoi, että X oli yhdessä yhdenjaksoisessa työsuhteessa, koska hänen työnantajinaan olivat 1974 - 31.10.1977 sekä Ky että Oy yhdessä ja hän oli vielä virallisen siirtymisen jälkeenkin hoitanut Ky:n asiantuntijatehtäviä.

Lainkohdat

TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 16/92