Historiankirjoittaja julkisella sektorilla

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X teki kirjallisen sopimuksen seurakunnan ja kunnan kanssa historiateoksen kirjoittamisesta. Sopimuksen mukaan X toimi teettäjän valitseman historiatoimikunnan johdon ja valvonnan alaisena. Sopimuksessa määriteltiin mm. kirjoitettavat jaksot, laajuus ja valmistusaika.

Sopimuksen mukaan X oli kirjoittamisaikana työsopimussuhteessa teettäjään 22 kk:n ajan, sai kuukausipalkan Y 35 pl:n mukaan ja vuosiloman. Matka- ja päivärahoja sekä kopio-, tarvike- ja kuvien hankkimisesta yms. johtuvia kuluja maksettiin. Jos X käytti tutkimusapulaisia, maksoi teettäjä heidän palkkansa.

Seurakunta ja kunta maksoivat puoliksi kulut. Seurakunta hoiti maksuliikenteen.

Kunnallinen eläkelaitos (nyk. Kuntien eläkevakuutus) katsoi lausunnossaan, että sopimus täytti työsopimuksen edellytykset, joten kirjoittaja oli KVTEL:n alainen siltä osin kuin kunta maksoi hänelle palkkaa. Kirkkohallitus puolestaan katsoi, ettei kirjoittaja ollut palvelussuhteessa seurakuntaan tai kuntaan vaan toimi itsenäisenä yrittäjänä.

ETK katsoi, että X:ään ei ole sovelletta TEL:a eikä YEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 § KVTEL 1 §, 1.8.2003 alkaen KuEL 1 § ja 3 § KiEL 1 §