Työsuhteen yhdenjaksoisuus ja eläketurva työkiertoajalta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli A:n palveluksessa. X oli 3,5 kk:n ajan A:n suostumuksella työkierrossa B-yhtiössä, joka oli yksi A-keskukseen kuuluvista tytäryhtiöistä. A ja B maksoivat puoliksi X:n palkan työkiertoajalta.

Työkierrossa X paransi omaa ammattitaitoaan ja kehitti itseään, jotta hän pystyi kehittämään omaa varsinaista työtään.

ETK katsoi, että X oli yhdessä yhdenjaksoisessa TEL-työsuhteessa A:han toimiessaan 3,5 kk:n ajan työkierrossa B-yhtiössä.

X:n siirtyminen B-yhtiöön työkiertotehtäviin tapahtui hänen varsinaisen työnantajansa A:n suostumuksella. Yhtiöt sopivat keskenään siirtoon liittyvistä taloudellisista järjestelyistä, kuten palkanmaksun siirtymisestä tilapäisesti B:lle. X oli tilapäisesti siirrettynä B:n käytettäväksi.

Lainkohdat

TEL 1 § ja 2 § 2 mom.