Orkesterinjohtajan eläketurva TEL:n mukaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X ja ry oli tehneet yhden vuoden kestävän työsopimuksen. Viulunsoitonopettaja X:n tehtävänä oli lapsijouset
-orkesterin johtaminen ja siinä soittavien 6-13 vuotiaiden lasten kouluttaminen 7 tuntia viikossa. Kahdeksi lukukaudeksi ryhmitellyissä säännöllisissä jaksoissa X piti stemma-, orkesteri- ja teoriaharjoituksia. Kesäisin hän toimi opettajana ry:n musiikkileireillä. Ry järjesti opetustilat ja hankki nuotit ja muun opetusaineiston. Lapset soittivat omilla soittimillaan.

Orkesteri esiintyi julkisesti ja suljetuissa tilaisuuksissa useita kertoja vuodessa, myös ulkomailla. Ry maksoi X:lle tuntikorvauksen, joihin sisältyi lomakorvaus. Veronpidätys suoritettiin verokortin mukaan.

ETK katsoi, että X:ään on sovellettava TEL:a eikä TaEL:a, koska työsopimus oli solmittu vuodeksi ja tarkoitettu jatkumaan senkin jälkeen.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 §