Oikeudenistunnon tulkkiin sovellettiin TaEL:a

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X toimi tulkkina oikeudenistunnossa vahvistetun palkkioperusteen mukaista palkkiota vastaan. Tulkkauksen ajallinen kesto oli varsin lyhyt kestäen todistajan tai asianosaisen kuulemisen ajan. Työnsuorituspaikan, päivämäärän ja noin kellonajan määräsi oikeusministeriö. Matkakulut korvattiin ja päivärahaa maksettiin työpaikkakunnasta riippuen.

ETK katsoi, että tulkki työskenteli työsuhteessa. Näin ollen häneen oli sovellettava TaEL:a, koska hän oli tehnyt TaEL:ssa mainitun ammattiryhmän mukaista työtä alle vuoden jatkuneissa työsuhteissa.

Lainkohdat

TaEL 1 § YEL 1 § TEL 1 §