Aivosähkökäyrien tarkastaja toimi yrittäjänä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X tarkasti ja antoi lausuntoja aivosähkökäyristä sairaalalle. Palkkioksi oli sovittu tietty markkamäärä/lausunto. Hän työskenteli sairaalalle kaksi kertaa vikkossa. Hän työskenteli omissa tiloissaan ja käytti omia välineitään ja materiaaliaan. Hän oli samanaikaisesti saanut työskennellä myös muille toimeksiantajille. Ohjeita tai määräyksiä työn suhteen ei annettu. Sijaista tai apulaista hän ei ssanut käyttää työnteettäjää kuulematta. Vuosilomaa tai sitä vastaavaa korvausta ei annettu. Kuluja ei korvattu erikseen.

ETK katsoi, ettei X ollut sairaalan johdon ja valvonnan alainen työntekijä eikä siis työsuhteessa siihen, vaan hän toimi itsenäisenä yrittäjänä.

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 §