Avustaja mainostoimistossa kuului TEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Mainostoimistossa työskentelevän AD-assistentin tehtävänä oli viimeistellä mainosmateriaali painettavaksi tai muuten toteutettavaksi mainonnan suunnittelijan (AD) tekemän ideoinnin, suunnittelutyön ja luonnosten mukaan. Tyypillistä työtä oli esim. paste up-aineiston tuottaminen eli painovalmiin aineiston työstäminen alihankkijalta tilatuista ladelmista ja kuva-aineistosta graafisen suunnittelijan ohjeiden pohjalta.

ETK katsoi, että AD-assistentin ja graafisen viimeistelijän tekemä työ ei ollut TaEL:ssa mainittujen ammattiryhmien mukaista työtä, vaan lähinnä teknistä avustamista, joten heihin ei ollut sovellettava TaEL:a, vaan TEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 §