Alusten kiinnittäminen kuului LEL:iin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli kaupungin satamalaitoksen palveluksessa. Satamalaitos hoiti alusten kiinnittämisen kaupungin hallinnassa olevaan laituripaikkaan. Muuhun laituriin kiinnittyvän aluksen omistajan tai varustamon oli itse hankittava kiinnittäjä ja maksettava tälle palkkio.

X oli saanut kaupungilta luvan tehdä laivojen kiinnityksiä oman toimintansa ohella virka-ajan ulkopuolella. Palkkion kiinnittämisestä maksoi laivoja edustava Oy.

Eläkelaitos katsoi, että X oli palkattu työsuhteeseen laivan kiinnittämisen ajaksi ja että työ oli LEL:n piiriin kuuluvaa satamatyötä ja maksuunpani LEL-maksut X:lle maksetuista palkoista. Oy valitti maksuunpanosta katsoen, ettei X ollut työsuhteessa.

VakO katsoi, että X oli tehnyt kysymyksessä olevaa työtä päätoimeensa nähden vapaa-aikanaan. Oy oli maksanut X:lle korvauksen työn suorittamisesta. Näin ollen X:n oli katsottava työskennelleen yhtiön johdon ja valvonnan alaisena, ja siis työsuhteessa yhtiöön. Hänen tekemänsä työ oli kuulunut LEL:n soveltamisalaan.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11311
ELK 2433/87

Lainkohdat

LEL 1 §