Ventura Eläke-etuudet Orvon eläke

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 48.1
III osasto

Orvoneläkkeitä koskee vain asetuksen 1408/71 8 kappale. Siitä seuraa erityisesti, että orvoneläkkeisiin ei sovelleta 48 (1) artiklan säännöksiä, joiden mukaan tietyissä tapauksissa ei ole velvollisuutta myöntää etuutta, jos vakuutuskausia on alle vuoden.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 Artikla 48.1

Lisää tietoa aiheesta

Nyttemmin orvoneläkkeiden laskutapa on muuttunut, mutta vanhoja sääntöjä noudatetaan edelleen, jos edunjättäjä on ollut vakuutettuna myös jossakin seuraavista maista: Tanska, Iso-Britannia, Belgia, Irlanti, Ranska. Ks yleiskirjeet A 20/95 ja A20/99 sekä LA:n tiedote 3/2001.