Työeläke - Yhteensovitus - Uusi yhteensovitus - Nimikkeen ja määrän muuttuminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilö oli saanut 24.10.1974 alkaen liikennevakuutuslain mukista työansionmenetyksestä myönnettyä korvausta. LEL:n mukainen työkyvyttömyyseläke oli myönnetty 1.11.1974 alkaen. Yhteensovituksessa oli otettu huomioon liikennevakuutuslain ja tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset. Liikennevakuutuslain mukaisen jatkuvan korvauksen nimikkeen ja määrän muuttuminen ei oikeuttanut eläkelaitosta suorittamaan uutta yhteensovitusta. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. II -jaosto VAKO 7735:76, 2063:82

Lainkohdat

TEL 8 a §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 23/93