Työeläke - Muutoksenhaku - Valitusaika - Tiedoksisaanti

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilön katsottiin saaneen tiedon eläkelautakunnan 31.5.1978 postittamasta päätöksestä sinä päivänä, jona hän oli ilmoittanut vastaanottaneensa sen eli 1.6.1978. Päätöksen postittamisesta ei ollut kulunut seitsemää päivää. Valitusaika 30 päivää luettiin edellä mainitusta vastaanottopäivästä. 4.7.1978 saapunut valitus jätettiin myöhästyneenä tutkimatta. V -jaosto

Lainkohdat

TEL 21 § 5 mom.