Eläkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen alaspäin; perheyhtiössä työskentely

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Perheyhtiössä työskennelleen henkilön viimeisten vuosien ansiot olivat huomattavasti aikaisempia korkeammat. Samanaikaisesti hänen terveydentilansa oli ollut huonontunut. Eläkepalkka määrättiin harkinnanvaraista laskutapaa käyttäen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK3907

Lainkohdat

TEL 7 § 2 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 7 d §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 5/83, A 7/89, A 45/95