Rekisteröimättömän Oy:n johtokunnan jäsen on vastuussa Oy:n työntekijöiden vakuutusmaksuista

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Rekisteröimättömäksi jääneen Oy:n johtokunnan jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa Oy:n palveluksessa olleiden työntekijöiden vakuutusmaksuista.

Lainkohdat

LEL 10 § 6 mom. TEL 22 §