Työeläke rajanveto - Putkiasennustyö

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yrityksen toimialana oli vesi-, lämpö-, saniteetti-, tehdas-ja korkeapainejohtojen asennus- ja korjaustyöt sekä vastaavien tuotteiden vähittäismyynti. Yhtiö oli erikoistunut ammatillista pätevyyttä edellyttäviin teollisuuden putkiasennuksiin. Yhtiön työkohteina ovat olleet öljynjalostamon siirtolinjojen ja kemian teollisuuden putkiasennustyöt, paperitehtaiden siirtolinjaputkistojen ja paperikoneisiin liittyvien putkistojen asennustyöt sekä maakaasuverkoston sivulinjojen putkistojen hitsaustyöt. Työkohteen putkiasennusten hitsaussaumoista hitsattiin 35-40 % yhtiön konepajalla. Työkohteessa tehtiin varsinainen asennus ja asennustyöhön liittyvät lopulliset hitsaukset. Kaikki yhtiön työntekijät on palkattu pysyvään työsuhteeseen. Yritys katsottiin putkialan liikkeeksi ja näin ollen sen työntekijät TEL:n piiriin kuuluviksi. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. ETK 8/83 II -jaosto

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom.