LVL:n mukainen kuukausikorvaus lasketaan todellisten korvauspäivien mukaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Liikennevakuutuslain mukaisessa korvauspäätöksessä oli ilmoitettu korvaussumma pitkähköltä ajanjaksolta. Päätöksessä oli ilmoitettu myös jaksoon sisältyvien korvauspäivien lukumäärä. Laskiessaan korvauksen määrää eläkelaitos oli katsonut kuukauteen sisältyvän 30 päivää, minkä vuoksi yhteensovituksessa huomioon otettava kuukausikorvaus vaihteli. ETK:n mielestä kuukausikorvaus oli laskettava todellisten korvauspäivien mukaan.

VakO palautti asian yhteensovituksen osalta eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lainkohdat

TEL 8 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 29/93