Maatalouseläke - Maatalousyrittäjä - Testamentti

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kun maatila oli testamentin nojalla jäänyt emännän omistukseen ja hallintaan eivätkä tilalla asuvat pojat olleet vaatineet lakiosaansa, poikia ei tullut vakuuttaa MYEL:n mukaisesti isäntinä. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. I -jaosto

Lainkohdat

MYEL 1 § 2 mom.