Lomaltapaluuraha eläkepalkan perusteena

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Lomaltapaluurahan katsottiin olevan lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittua palkkaa. Työsuhteen päättyessä maksettu lomaltapaluuraha oli otettava TEL-eläkepalkkaa määrättäessä huomioon siltä osin kuin sitä oli maksettu ennen eläketapahtumaa kertyneen vuosiloman palkan perusteella. Eläketapahtuma oli sattunut huhtikuussa. Lomaltapaluurahaa ei jaksotettu edelliselle vuodelle.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK3524

Lainkohdat

TEL 7 § 3 mom., 1.1.1989 alkaen TEL 7 § 4 mom., 1.1.1991 alkaen TEL 7 § 5 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 7 e § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90 Työeläke 1/80, 4/90