Maatalouseläke laiminlyönti - Vakuuttaminen takautuvasti

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Viljelijä oli vakuutettu vuodesta 1976 lukien. Saatuaan uutta selvitystä hänen työskentelystään viljelmällä MELA vakuutti hänet jälkikäteen samalta tilalta 1972 alkaen. Eläkelaitos saattoi purkua hakematta vahvistaa työtulon jo 1972 lukien, koska kysymyksessä ei ollut MYEL 8 §:n 6 mom tarkoittama tarkistustilanne. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. V -jaosto MYEL 8 §:n 6 mom., Työeläke 4/79

Lainkohdat

MYEL 12 § MYEL 8 g §