Valituksen vireilletulo; asianajajan laiminlyönti

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asianajajan laiminlyönti ei ollut sellainen syy, että myöhässä saapunut valitus olisi tullut tutkia.

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 c §

Lisää tietoa aiheesta

Essee 6