Harkinnanvaraiset perusteet eläkkeen maksamisessa sosiaalilautakunnalle

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkkeensaajan kykenemättömyys fyysisen sairauden johdosta hoitaa itse asioitaan ei oikeuta eläkelaitosta maksamaan hänen eläkettään sosiaalilautakunnalle.

Lainkohdat

TEL 19 a § 2 mom., 1.1.2000 alkaen TEL 19 b § 4 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 33/88 ja A 3/00