Edustaja oli TEL-työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Edustaja on saanut provision lisäksi kuukausittain pohjapalkkaa. Hän työskenteli yhtiön tiloissa. Hänellä oli määrätty myyntipiiri. Hänen oikeuttaan ottaa vastaavia myyntitehtäviä muilta oli rajoitettu. Hän oli velvollinen antamaan määräajoin tietoja toiminnastaan yhtiölle. Myynnistä aiheutuneita kuluja yhtiö ei korvannut, eikä antanut käyttöön autoa.

ETK: Edustaja työskenteli TEL-työsuhteessa.

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. YEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Essee 22