Kieltenopettaja oli yrittäjä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilö oli antanut erään yhtiön toimihenkilölle ranskan kielen yksityistunteja kotonaan.

ETK katsoi, että kielenopettaja kuuluu YEL:n piiriin.

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 §