Pierik Yleiset säännökset Työntekijä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 1.a

Asetuksen 1 (a) artiklassa työntekijän määritelmä on yleinen määritelmä ja tarkoittaa henkilöä, jolla edellytykset kuulua yhden tai useamman jäsenvaltion sosiaalivakuutuksen piiriin täyttyvät, teki hän työtä tai ei. Näin ollen jäsenmaan tai ¿maiden eläkeläisetkin, vaikkeivät työskentele, ovat asetuksen mielessä työntekijöitä sillä perusteella, että ovat vakuutettuja jäsenmaassa.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 Artikla 1.a