Brunori Eläke-etuudet Vakuutuskaudet

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 45
III osasto

Asetuksen 1408/71 45 artikla koskee vakuutuskausien huomioon ottamista vain kun on kysymys oikeudesta etuuksiin. Sitä ei voi soveltaa eikä vakuutuskausia laskea yhteen pakolliseen vakuutukseen kuulumisvelvollisuuden määrittämiseksi, vaan se kysymys kuuluu yksinomaan kansallisen lainsäädännön alaan.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 Artikla 45

Lisää tietoa aiheesta

Vastaava tapaus: 29/88 (Schmitt) 28.2.1989