Maatalouseläke - Luopumiseläke - Luopumiseläkkeen edellytykset - Pellonvaraussopimus - Vuokrasopimus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tilan pelloista oli tehty vuonna 1968 vuokrasopimus ja 1.9.1969 pellonvaraussopimus. Vuonna 1974 pellot oli myyty lisäalueiksi. Koska hakija ei ollut välittömästi ennen peltojen paketointia viljellyt peltojaan eikä hänen siten voitu katsoa jatkaneen maatilatalouden harjoittamista pellonvaraussopimuksen voimassaoloaikana eikä myöskään harjoittaneen maatilataloutta 5 vuoden aikana välittömästi ennen luopumista, luopumiseläkehakemus hylättiin. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. II -jaosto Laki muuttunut.

Lainkohdat

LUEL 2 § 1 mom.