Yhteensovitus - Tapaturmavakuutusperusteinen invalidihuolto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta annetun lain perusteella ammattikoulutuksen ajaksi haitta-asteeseen katsomatta täysimääräisenä myönnetty elinkorko oli kokonaisuudessaan sellaista tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuvaa elinkorkoa, joka oli otettava huomioon TEL 8 §:n mukaista yhteensovitusta suoritettaessa. III -jaosto Laki tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta 592/63, Työeläke 4/76

Lainkohdat

TEL 8 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 23/93