Työeläke - Vakuutusmaksu - Suoritustapa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos oli, jouduttuaan toistuvasti perimään ulosottoteitse vakuutuksenottajan neljännesvuosittain erääntyneet ennakkomaksut muuttanut ennakkomaksut erääntymään TEL:n mukaisen perusvakuutuksen vakuutusehtojen 6 §:n nojalla kerran vuodessa. III -jaosto

Lainkohdat

TEA TEL:n mukaisen perusvakuutuksen vakuutusehdot