Osatyökyvyttömyyseläke ja SPV-eläkeoikeus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X haki osatyökyvyttömyyseläkettä, mutta eläke myönnettiin täytenä. X valitti päätöksestä, koska täysi eläke olisi estänyt SPV-eläkkeen saamisen myöhemmin. X ilmoitti edelleen viljelevänsä tilaansa.

VakO hyväksyi valituksen ja määräsi eläkelaitoksen suorittamaan työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä.

Lainkohdat

TEL 4 § 3 mom. TEL 5 b § 1 mom.