Tehtaanlääkäri oli työsuhteessa; eläkkeen perusteena olevat ansiot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tehtaanlääkäri antoi tehtaan henkilökunnalle ja heidän perheenjäsenilleen sellaisia lääkäripalveluja, jotka eivät työehtosopimukseen perustumattomina sisältyneet yhtiön tai sen sairauskassan kattamaan lääkärinhoitoon.

ETK katsoi päätöksessään, ettei lääkäri ollut työsuhteessa yhtiöön. ELK pysytti ETK:n päätöksen.

VakO kumosi ETK:n ja ELK:n päätökset ja palautti asian ETK:lle uutta käsittelyä varten, koska ETK ei ollut antanut ratkaisua kaikkien niiden palkkioiden osalta, jotka lääkäri oli ilmoittanut ratkaisupyynnössään tarkoittaneensa.

ETK käsitteli asian uudelleen ja katsoi, että lääkäri oli työsuhteessa antaessaan tietyille henkilöryhmille sellaisia lääkäripalveluja, jotka yhtiö, sen sairauskassa tai tapaturmayhtiö korvasi kokonaan tai osaksi. Niitä palkkioita, jotka sanottuihin ryhmiin kuuluvat maksoivat ja jotka eivät kuuluneet mainittujen oikeushenkilöiden kattamaan lääkärinhoitoon, ei voitu katsoa työsuhteessa saaduiksi ansioiksi.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov416
ELK1586/73

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. YEL 1 § TEL 7 § 3 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 7 e § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

Lakiosaston tiedote 9/86 Essee 16